8. Januar 1930

Møde med Thorvald Larsen.

Var så henne på Teatret og drøfte dets Fremtid med Direktør Larsen, jeg tilbød at yde det samme årlige Tilskud som Staten og Odense Kommune mod at jeg fik nogen Indflydelse på Repertoire og Engagementer. Jeg udtalte Ønsket om, at Starck blev ansat, hvad han gik ind på, min anden Betingelse, som jeg rettede til Teatrets Bestyrelse, var den, at Thorvald Larsen bevaredes som Direktør, det er ganske meningsløst, fordi Staten agter at give Tilskud, så at opslå Stillingen vakant, selvom det vel nok kun er formelt, og dog, ifald, en Mand som Adam Poulsen melder sig som Liebhaver, kan man vanskeligt gå udenom en, skal der være Mening i at opslå Stillingen vakant, men så giver jeg ingen Tilskud.

Skuespilleren og teaterdirektøren Thorvald Larsen (1892-1992) som yngre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti