7. Februar 1930

”Jeans Eventyr” i Odense.

Gik hen på Hotel Axellus og traf Starck på hans værelse, han så frisk og køn ud, kom fra i går at have spillet i Assens og skulle i morgen spille i Sakskøbing. Han var lykkelig ved Tanken om Engagement til Odense Teater… Gik glad hen på Teatret, hvor Erik Lassens Selskab gav det fjollede og frivole Jeans Eventyr. Starck var fin og distingveret som Baronen. Talte i Mellemakten meget med Rektor Holbech og Frue, han ligner ikke den stille Gransker og Lærde, som han ifølge andres Skildringer skal være, han og den elegante Kone ligne mere Verdensmennesker. Rektoren talte en Del om mine Planer om at få Yrsa frem. Han er Medlem af Teatrets Bestyrelse. Mødtes med Hammer i Foyeren og aftalte med ham at jeg skulle køre ham hjem. Erik Lassen er en Stråmand for Gregaard, der økonomisk set har Truppen. Ja Gregaard er Forretningsmand.

Skuespilleren Hans Starck (1888-1961) i teaterkostume. Fotografi 1934. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti