7. August 1937

Striden med Odense Teater.

Jeg benyttede Situationen til at skrive et langt Brev ud til Tisvildeleje for at give ham nogle Direktiver i Sagen contra Odense Teater. Samtidig affattede jeg et Udkast til Fundats for mit Legat for Skuespillerne ved Odense Teater og bad Graae meddele Aktieselskabets Bestyrelse, at de 2000 Kroner, som der ikke bliver Brug for iår, ville blive kapitaliserede og lagt til de 40000, en mulig Ordning, jeg tidligere havde drøftet med Thorvald Larsen i en Sæson, hvor der blev Tale om ikke at uddele Legatet, det er et Modtræk mod de gemene Insinuationer i de radikale og socialdemokratiske Blade, alt det skal meddeles Bestyrelsen og rigtig ærgre dem.

Odense Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti