7. April 1925

Lensafløsningen.

Var inde til Majoratsbesiddermødet, der er blevet indkaldt i Anledning af Højesterets Dom om Majoratsbesiddernes Skatter. Hvor er de fynske Godsejere dog forskellige, der er slet ingen egentlig Type, den eneste, der har lidt af det gamle junkeragtige, er Sehestedt-Juel, Cederfeld han er ganske embedsmandmæssig, Jørgen Sehested det samme med en Tilsætning af noget feminint og forfinet, Christian fra Hvidkilde ligner mest en Gårdmand, Julius Wedell, hvis Fader var en Buchwaldt på mødrene Side, minder meget om de gamle holstenske Ord ”dumm wie ein Buchwaldt, Hans Remer er lidt forceret intelligent, distræt og feminin, den mest tiltalende af dem alle er Erik Schaffalitzky, med den fædrene Soliditet og så det kloge, dybe Blik. En stor Behagelighed er der ved det Selskab, de er alle velopdragne. Da jeg kom hjem, var Ellen Juel der til Te, hun meldte at Storken var kommet ude på Hindsholm.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti