6. Marts 1932

”Dronning Margareta” på Odense Teater.

Var inde i Odense til Premieren på Dronning Margareta. Frøken Schwartz manglede lidt Fylde, men var ellers god, Kjærulff-Schmidt overtraf langt mine Forventninger, der var lig Nul, og jeg indså, at jeg havde gjort Uret ved at fraråde Direktøren at lade ham få Olufs Rolle, han både glædede og bevægede mig. Mest af Oehlenschläger var der over Starck som Abbeden.
 

Skuespillerne Clara Schwartz (1893-1955) og Helge Kjærulff-Schmidt (1906-1982) i Dronning Margareta på Odense Teater. Fotografi 1932. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti