5. April 1923

Udviklingen i Tyskland.

Ejendommeligt at se hvad der udvikler sig i Tyskland for Tiden under Trykket af den Ydmygelse, som Frankrig gør Landet til Genstand for. Hele Stillingen må minde Tyskerne om den ulykkelige Tid efter Jena i 1806. Det er min Tro at Tyskland vil rejse sig igen ganske som dengang, det er det, der ængster det øvrige Europa, og som bevirker, at endog Frankrigs Forbundsfælle fra Krigen, England, ser med Ængstelse og Misbilligelse på hvad der foregår i Ruhr. Blot nu ikke Kampen må komme til at stå mellem Reaktion og Bolsjevisme, ja for så vidt det første skulle sejre, var det måske nok de blodrige Ofre.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti