3. September 1928

Mussolini har skrevet til Borgmesteren i Odense og spurgt ham, hvorledes han bærer sig ad med at gennemføre en så billig Administration af Byen og samtidig skaffe Borgerne så mange Goder. Mussolini er en mærkelig Mand, at han endog ved Besked med Odense.

Premierministeren Benito Mussolini (1883-1945). Udateret fotografi. Privateje.

Emne
Årti