28. Februar 1933

”Landmandsliv” på Odense Teater.

Var inde at overvære Premieren på den nye moderniserede Udgave af Landmandsliv, der er blevet forsynet både med Sange og Danse – det er en Skam, at ingen Love beskytter Digtere mod sligt Dramatiseringer. Karl Gustav Olsen kan også spille lystige Roller, han var morsom i Frits Triddlefitzes Rolle, for han overdrev ikke således som de andre, ingen af dem tænkte på Talleyrands gamle Ord om trop de zèle. Holbechs var meget livlige i Mellemakten, talte også med Konsul Hennings.

Skuespillerne Harald Holst (1886-1960), Aage Brandt (1884-1970) og Valdemar Lund (1878-1958) i Landmandsliv på Odense Teater. Fotografi 1933. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti