26. Oktober 1917

Krigssituationen i Tyskland.

Havde Inspektionen i Sparekassen. Meyer fortalte, at Kaptajn Pontoppidans Kone havde udtalt sig meget pessimistisk om Situationen på Krigsskuepladsen og om Nødstilstanden hjemme. Når en tysk Dame indrømmer sligt, må det se galt ud i det tyske Rige. En Gårdmand ude fra Holmen fortalte, at han nylig var kommet tilbage fra Sikringsstyrken, han havde ligget ned ved Grænsen og der talt med adskillige Landeværnsmænd fra den anden Side Kongeåen, der havde fortalt om tyske Mytteriforsøg også indenfor den tyske Hær.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti