26. November 1906

Frits Ahlefeldt-Laurvig og ”Den store Sædelighedsaffære”.

Andersen kom og hentede mig Kl. 9, og vi gik sammen ud til Kauslunde. Undervejs fortalte Andersen, at han i Går hos Bøttme havde hørt en hel Del om Sædelighedsaffæren, der griber mere og mere om sig og truer med at vokse Accessor Wilcke over Hovedet, bare jeg slipper. Blandt de stærkest kompromitterede er Københavnernes Yndling Frederik Jensen. 

Skuespilleren Frederik Jensen (1863-1934). Fotografi omkring år 1900. Teatermuseet i Hofteatret.

Sted
Årti