26. December 1916

Fredsbestræbelser i Europa.

Moder sidder med naiv Grusomhed og er bange for at Wilhelm den anden skal få Held med sine Fredsbestræbelser, hun vil absolut have ham og Kronprinsen straffet for deres Misgerninger. Jeg tror for Resten ikke der blev fred nu, selvom også Holland end har sluttet sig til Amerikas og Schweiz's Fredsnoter og Norge og Sverige Paven stemme i med.

Lensgrevinden Johanne Ahlefeldt-Laurvig (1846-1930).Fotografi cirka 1900. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti