25. September 1914

Den tyske hærs forhold.

Talte længe med Frøken Finnemann, der har været nede i Sønderjylland at se til sin sårede Svoger, der ved Krigens Påbegyndelse drog ud med en Bataljon på 2000 Mand hvoraf der nu kun er 200 tilbage!! Han og andre sårede Soldater fortalte om Soldaternes Nød og Sult, det eneste, de får rigeligt af, er spirituøse Drikke, således forklares denne Rædselsgerning, Ødelæggelsen af Domkirken i Reims. Ammunitionen er ved at slutte op, og der må spares stærkt på den, det kommer af, at Tyskerne på to Punkter nemlig med Hensyn til Krigens Varighed og den Masse Krudt, de Krupske Helvedesmaskiner ville sluge.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti