25. Januar 1915

Frits Ahlefeldt-Laurvig og Viggo Jarl.

Hentede Houmark, der spiste med mig. Han glædede mig med at fortælle, at hans nye Bog snart udkom; jeg længes meget efter at læse den, Viggo og jeg er portrætterede i den. Han sagde, at Arvid Rørdam havde fortalt, at Viggo arbejdede på et kunstværk til mig. Da Houmark var gået, kastede jeg mig over Aviserne, der til min Glæde melde om en engelsk Sejr i Nordsøen, den store tyske Krydser Blücher gik under med Mand og Mus.