24. December 1942

Tyske krigsfanger i Rusland.

Arkitekt Petri var oppe hos mig; han havde talt med en tysk Officer, der var flygtet fra en russisk Fangelejr; Officeren havde med sine egne Øjne set, hvorledes Russerne pinte deres Krigsfanger. Nogle Tyskere var blevne brændte levende over en langsom Ild, andre var blevne klædte nøgne af og bundne på Hænder og Fødder, derpå var Masser af Rotter slupne løs på Fangerne, der blev opædt med Hud og Hår; og til disse Udyr vil Roosevelt og Churchill uden Barmhjertighed overlade Europa!

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti