24. April 1937

Situationen ved Odense Teater.

Ved Middagen havde jeg en lang Samtale med Redaktør Paul Dreyer ved Fyns Stiftstidende, naturligvis om Odense Teater. Han roste Rungwald i høje Toner, og da jeg kritiserede det lette Repertoire, svarede han, at Direktøren derigennem ville søge at genindfange Publikum, som Aggerholm mentes at have fordrevet fra Teatret, så håbede han lidt efter lidt at kunne få Folk med til de alvorligere Forestillinger, han agtede at fremføre i næste Sæson. Dreyer spurgte meget interesseret om Legatet, og jeg svarede crûment, at det ikke ville blive uddelt i År, eftersom Legatets Fundats forudsatte et kunstnerisk Repertoire som Betingelse for Tildeling af Pengene. Der blev en lidt Pause, men ellers var Dreyer diplomatisk under hele vor Samtale.

Skuespilleren og teaterdirektøren Helge Rungwald (1906-1960). Fotografi 1928. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti