23. Marts 1939

Tyskland annekterer Memel.

Tyskerne have uden Sværdslag, erobret Memeldistriktet, der så skændigt blev dem berøvet ved Freden i Versailles. De her på Hotellet boende Tyskere udtaler, at får de ikke Rumænerne til at udlevere dem Olie, må de tage den med Magt; det er Tysklands Fjenders Indkredsningspolitik, der tvinger dem til det, idet England og navnlig Amerika søger at udelukke Tyskland fra Handelssamkvem med andre Stater.

Adolf Hitlers indtog i Memel, 23. marts 1939. Fotografi 1939. Privateje.

Emne
Årti