19. Juni 1937

Striden med Odense Teater.

Fik Besøg af Redaktør Garde fra Tilskueren, han kom dels for at sige, at han sympatiserede med mig i min Strid med Odense Teater, i hvilken Strid efter hans Mening alle retsindige Mennesker holdt med mig. Dernæst for at tale med mig om mine Bøger, da han ville skrive om mit Forfatterskab i Tilskueren. Garde skulle ned til Tyskland, og den tyske Gesandt her havde lovet en Introduktion til Hitler. Senere kom Dr. Borberg, der gerne ville have mig til at rejse hjem til Lundsgaard snart, han mente, det var bedst, at Frøken Bernhild fik en regulær Ferie snart, så jeg vænnede mig til at klare mig uden hende.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Årti