18. September 1922

Landmandsbankens krak.

Blev meget ubehageligt berørt af Meddelelsen om Krakket i Landmandsbanken, det er en Begivenhed, der er af langt støre Rækkevidde end Alberti-Affæren, da det drejer sig om langt større Summer. Uhyggeligt er det end at tænke på den Ødselhed Glückstadt udfoldede, Preben fortæller, at da han sidst var i London kunne han ikke aflægge Mary Visit uden forud at sende et Læs af Orkideer. Og så det Storkors, og det intime Venskab Kongen og adskillige af Kongefamilien viste ham, han var Kongens Bankier, og Kongen kom i hans Hus, kommer Glückstadt i Tugthuset, får man unægtelig sige, at det hele er en Skandale af Rang. Preben og Hans lider Tab, idet en Del af deres Arv er anbragt i Landmandsbanksaktier, der nu er værdiløse.

Bankdirektøren og etatsråden Emil Glückstadt (1875-1923). Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Sted
Årti