18. Marts 1933

Brev fra Karl Gustav Ahlefeldt.

Et begejstret, lyksaligt Takkebrev fra Karl Gustav Olsen. Også et glad Brev fra hans Ven, Doktor Nandre i Odense, der fortalte, at ”Drengen” går rundt i en Lykkerus. Jeg selv er mest glad over at have skabt al den Lykke… Hele Dagen vendte mine Tanker tilbage til Karl Gustav Olsen og jeg er lykkelig ved Tanken på hans Besøg, men så uvant er jeg blevet ved Besøg, at jeg allerede dirrer af Nervøsitet ved Tanken derom. Odensebladene er meget opfyldte af Legattildelingen, naturligvis omtaler Fyns Stiftstidende Valget af Karl Gustav Olsen med Sympati og lige så naturligt er Fyns Venstreblad fyldt af Eder og Galde i den Anledning.

Skuespilleren Karl Gustav Ahlefeldt (1910-1985). Fotografi cirka 1940. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti