18. Maj 1937

Et noget frækt Brev fra Overretssagfører Krarup, der på Odense Teaters Bestyrelses Vegne beklager sig over, at mit Legat ikke bliver uddelt i År, svarede omgående i en rolig bestemt Tone.

Odense Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti