16. November 1916

Tyskland mobiliserer arbejdsstyrken.

Hvilket Kæmpeforetagende, der er forestående i Tyskland: Alle Mænd og Kvinder under 60, der ikke er med i Felten, skulle tages i Arbejde hjemme for at virke i Krigens Tjeneste; blandt andet ved Tilvirkningen af Ammunition, måske kan det tyde på, at de mener, det begynder at knibe for dem.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1910. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Sted
Årti