15. Oktober 1932

”Knud Lavard” på Odense Teater.

Langt Brev fra Direktør Larsen angående Indstuderingen af Kejseren af Amerika. Axel Juel og Komponisten Hakon Børresen telefonerede til mig i Anledning af den forestående Opførelse af Knud Lavard. De er begge i Odense i Anledning af Stykket, afværgede deres Besøg her. Modtog en Bunke Manuskripter fra Odense Teater.

Knud Lavard på Odense Teater. Fotografi 1932. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti