13. September 1928

Forskelligt vedrørende handel og teater.

Preben kom lige fra Ø.K. og havde lige talt med Etatsråd Andersen, der overfor ham udtalte, at hvor meget han end holdt af Danmark, skulle han fødes på ny og begynde forfra ville han vælge at være Kosmopolit. Så mange Chikanerier og Drillerier havde han måttet døje her i Landet under sit lange Virke. Var henne at købe de dejligste årlige Slips og var så henne i Universitetsannekset for at se, hvilke Forelæsninger og Foredrag, der var i Udsigt. Talte der med Robert Neiiendam, der med megen Interesse udtalte sig om mit Legat for Odense Teater.

Direktøren og etatsråden H.N. Andersen (1852-1937) som ældre. Udateret fotografi. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti