12. Oktober 1925

Karakteristik af David Lloyd George.

Preben skriver at Lloyd Georges vil have Staten til at ekspropriere Godsejernes Jord ”da de Mennesker ikke er nogen Nytte til”. Slubberten nævner selvfølgelig ikke, at det er Skattebyrden, der forhindrer Godsejerne i som Krigen at optræde som deus ex machina, men Lloyd George er en Stræber, det liberale Parti svinder mere og mere ind, og nu vil han fiske Socialiststemmer. Preben er ked over at skulle indberette Sagen til Ministeriet, da vore Kabylere naturligvis ville blive inspirerede deraf og ikke betænke, at det hele er en Manøvre.

Den britiske politiker og premierminister David Lloyd George (1863-1945). Fotografi cirka 1920. Library of Congress, Prints and Photographs Division Washington.

Emne
Årti