12. Marts 1917

Til kur på Amalienborg.

Var til Kuren på Amalienborg. Den unge Kronprins så helt pæn ud i sin Sekondløjtnantsuniform. Udenfor Barberen i Phoenix stødte jeg på Frederik Treshow, der præsenterede en ualmindelig net voksen Søn for mig, han er meget høj og ligner sin onkel, Danseren Uhlendorff. Tog Afsked med Familien og kørte fra Banegården ved 12-Tiden. Snehindringerne og Kulmanglen bevirkede, at vi var 4 Timer om Turen til Korsør og endnu værre blev det under Overfarten over Storebælt, hvor vi blev siddende 2 Timer fast i Isen udfor Knudshoved. Der var stuvende fuldt på Skibet og mange fynske og jyske Godsejere, der kom fra Kuren. Langt ud på Natten ankom jeg i en forrygende Snestorm til Ullerslev, meget medtaget af Forkølelsen. Jens havde handlet meget fornuftigt efter Konduite og ventet flere Timer i Gæstgivergården.

Kong Frederik af Danmark (1899-1972) som kronprins. Fotografi cirka 1917. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Emne
Årti