12. Januar 1931

”Syvsoverdag” på Odense Teater.

Det synes at interessere Folk hvad jeg har skrevet om Heibergs Syvsoverdag. Odense Teaters Opførelse af Dramaet synes at skulle blive en Begivenhed. Preben sendte mig en morsom-ondskabsfuld Skrivelse, han havde sendt Ove Rode i Anledning af det dumme Rygte ”Politiken” har skrevet om at Preben ville leje Tranekær, der ligger nok sjofle Rigsdagsintriger bag den Artikel. Havde Friis oppe, meddelte ham, at jeg havde løst Billet til ham og Kone, Tange og Eleverne til Syvsoverdag på Torsdag. Mindes ingensinde at have besørget så meget Skriveri på en Dag, 26 Ekspeditioner gik i Posttasken, inden jeg begyndte Drømmenatten.

Syvsoverdag på Odense Teater. Fotografi 1931. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti