12. Februar 1931

Repertoiret til Odense Teater.

Læser hver Aften i Alfred de Musset og forener derved det nyttige med det behagelige. Det gælder om at finde ud af hvilket af hans Stykker, der bedst egnede sig til Opførelse på Odense Teater, foreløbig tror jeg Marianne med En Caprice foran – Musset har altid hørt til mine Yndlingsdigtere.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti