11. Marts 1931

Forskelligt vedrørende Odense Teater.

Kørte til Odense og gratulerede Fru Schrader til Hendes Fødselsdag, der var en Del Damer fra Odense, der søgte at nedkæmpe deres Usikkerhed over min Nærværelse, Fru Larsen satte et mut Ansigt op for at dække over Usikkerheden. Der blev naturligvis talt meget om Den gamle Præst. Overlægen blev hentet ind, han var meget optaget af noget, der ikke var hændt ham i mange År: Han var i går blevet afhentet til en Patient i Kane. Men hverken Automobiler eller Jernbaner kunne gå på Grund af Sneen. Var inde at bestille Lommetørklæder hos Lunau, synes bedre og bedre om den unge Lunau. Havde en længere Forhandling med Konsul Hennings om Teatret, han så helst, at Teatret gav Afkald på det eventuelle Statstilskud og nøjedes med hvad jeg gav det, jeg lovede at vedblive med at skyde til i de tre kommende Sæsoner, Konsul Hennings mente, det var behageligere for Teatret at være fri for Statstilskud, når det havde mit, da Staten ville stille mange Krav og foretage mange Indblandinger. Fru Hennings kom ud mod Slutningen af vor Samtale og satte sig i Sofaen, en pæn, naturlig Kone. Kom hjem i så god Tid at jeg kunne hvile inden Middagen. Var om Aftenen til Korforeningen[s] Koncert i Kerteminde, hvor Haydns Skabelsen blev fremført. Nogle af Terzetterne kom i en særlig Grad til deres Ret, det var Fru Dagny Møller, Redin og Hartmann. Det er et forbavsende flinkt Kor efter vore små Forhold; en ualmindelig pæn ung Gårdmand ude fra Hindsholm spiller med og én lille 10 Års Dreng. Talte bagefter med en Del af Familierne fra Kerteminde. Sneen væltede ned, da jeg kørte hjem.

Skuespillerne Carl Lauritzen (1879-1940) og Poul Reumert (1883-1968) i Den gamle Præst på Odense Teater. Fotografi 1931. Teatermuseet i Hofteatret.

Årti