10. December 1891

Et royalt ægteskab.

Arvingen til Storbritanniens Krone, Prinsen af Wales ældste Søn er bleven forlovet med Prinsesse Victoria af Teck. Hun er en Datter af Hertugen af Teck og den afdøde Hertug af Cambridges Datter. Hertugen af Teck er en Søn af en württembergsk Prins og en østrigsk Grevinde, der levede i morganatisk Ægteskab med denne Württemberger. Børnene, der udsprang af dette morganatisk[e] Ægteskab blev kaldt Grever og Komtesser Hohenstein. Faderen til den fremtidige Dronning af England hed altså oprindelig slet og ret Grev Hohenstein, men blev benådet med Titlen Hertug af Teck, da han ægtede den engelske Prinsesse og føjede et Led til Rækken af de mange små tyske Prinser, der have giftet sig ind i den engelske Kongefamilie og blive forsørgede af Landet. Nu i den sidste Tid have de engelske Prinsesser været så fornuftige eller om man vil ufornuftige at ægte de rige Lorder af deres eget Fædreland.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Udateret fotografi. Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti