1. September 1939

2. Verdenskrig begynder.

Det første jeg fik at vide om Morgenen, var det forfærdelige, at Tyskerne er rykkede ind i Polen, og Krigen i fuld Gang; det er kun 21 År siden den sidste Krig hørte op, og atter skal Europa drukne i Blod. Kørte hen til Det Kongelige Bibliotek, hvor det uhyggelige Syn af Sække med Sand mødte mig, de skal beskytte Bøgerne mod Bomber. Blev færdig på Det Kongelige Bibliotek, nu skal jeg til at bearbejde Stoffet hjemme. Bartholdy var henne hos os, og vi tale som altid godt sammen, måske særlig indtrængende som Følge af de Begivenheder, der sker ude i Verden, og som måske snart også kan komme til Danmark, Bartholdy udtalte sin Glæde om at have mig til Ven. Var lidt ude bagefter; på Rådhuspladsen var Folk sammenstimlede, læste Løbesedlerne og diskuterede Begivenhederne; hvordan Krigen dog allerede præge København; blandt andet er Aftenlivet stagneret, Folk er, forståeligt nok, uoplagte til at søge Fornøjelser og bliver hjemme at høre Begivenhederne fortalte i Radioen.

Lensgreven og forfatteren Frits Ahlefeldt-Laurvig (1870-1947). Fotografi cirka 1930. Kerteminde Egns- og Byhistoriske Arkiv.

Emne
Årti