1. Marts 1946

”Arsenik og gamle Kniplinger” på Folketeatret.

Var sammen med Karl Gustav til Generalprøve på en vanvittigt fjollet Farce af den amerikanske Kesselring Arsenik og gamle Kniplinger. Publikum var ude af sig selv af Henrykkelse, hvor dog Smagen går tilbage takket være Amerikaniseringen; det eneste Lyspunkt var Fru Garland; hvor er det dog godt, at Det Kongelige Teater får hende. Ved Siden af mig sad Gerda Bille-Brahe, der var ledsaget af sin Veninde Fru Sylvester-Hvid, Direktør Rungwalds Svigermoder; Gerda fortalte morsomt naivt, at hun forleden Nat havde været til Selskab hos Veninden: ”Og tænk, Grev Ahlefeldt, jeg kom først derfra 8 ¼ om Morgenen, jeg gamle kone:” Jeg præsenterede min Søn for hende, hvilket synligt interesserede hende. Talte med min Sidemand Julius Clausen, der holdt en ligefrem Lovtale om sidste Bind af ”Storkansleren”. Karl Gustav og jeg gik i den lange Mellemakt ud i Foyeren, hvor det vrimlede med Anmeldere og Skuespillere, min Søn har megen Takt, han blev diskret stående roligt ved Siden af mig; talte med Valdemar Willumsen og Holger Gabrielsen. Karl Gustav fulgte mig hen til Barberen på Jarmers Plads. Han sagde, at Kæresten var meget urolig og ængstelig for det første Møde med mig. Lidt efter at jeg var kommet hjem, fik jeg Besøg af Borberg, der ville tale om Prebens Brev til ham. Spiste i Drachmannskroen, og nød i høj Grad den udmærkede Middag, navnlig Fiskeretten og Vaniljeisen.

Skuespillerne Clara Schwartz (1893-1955) og Maria Garland (1889-1967) i Arsenik og gamle Kniplinger på Folketeatret. Fotografi 1946. Teatermuseet i Hofteatret.

Emne
Årti