1. Februar 1932

Krig mellem Kina og Japan.

Krigen mellem Kina og Japan er nu udbrudt til Trods for det latterlige Folkeforbunds Bestræbelser for at forhindre det. Blot vi nu ikke står over for en ny Verdenskrig. Jeg gyser. Munch drager i morgen ned til Afrustningskonferencen i Gent, samtidig sender England og Amerika deres Flåder over Stillehavet, Situationen er for komisk – Munch siger ligesom Herman von Bremen: ”Den Materie kan fly os nok af ”Arbejde”.”  Langt brev fra Houmark, der både fra Det Kgl. Teater og Dagmarteatret har fået Anmodning om Opførelsesretten til hans nye Stykke, hvoraf endnu kun den første halvanden Akt er skrevet.

Politikeren og udenrigsministeren Peter Munch (1870-1948). Fotografi 1930. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Årti